Chương trình phát triển sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt (VIBRAND)

Chương trình phát triển sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt (VIBRAND) dự kiến sẽ là hoạt động thường niên của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT.

Bên cạnh đó, chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Với mục đích tạo thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chương trình sẽ bao gồm các nội dung như Hội thảo phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, Trưng bầy “Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt”. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ của mình, đồng thời kiến nghị với Chính phủ về các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ CNTT Việt Nam.

Đây cũng là dịp để Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá các sản phẩm và dịch vụ CNTT trong nước, nhằm xây dựng và cập nhật Danh mục sản phẩm CNTT sản xuất được trong nước. Danh mục này sẽ là cơ sở để các cơ quan triển khai các dự án đầu tư CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT trong nước.

Sự kiện này không chỉ thu hút sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp làm CNTT-TT, mà còn thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp ứng dụng CNTT cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Do vậy, đây còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, kết nối nhu cầu giữa các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt cùng ủng hộ và nhiệt tình tham gia chương trình này.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập website: http://www.vibrand.vn

Nguồn: http://qtsc.com.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: